پا رکابی ایکس ۲۲

پا رکابی ایکس 22

پا رکابی ام وی ام ایکس ۲۲

جنس : فلز

محدوده پوشش : پا رکابی هر ۴ درب

طریقه نصب : جایگذاری روی رکاب

مدت زمان نصب : ۵ دقیقه

قیمت : ۲۴۰ هزار تومان

هزینه ارسال : به عهده مشتری (درب منزل گرفته می شود)